Stina Nani

Jeg er autoriseret psykolog med mange års erfaring indenfor det pædagogisk psykologiske behandlingsarbejde.

>>> Se mit CV her

I mit mangeårige virke som psykolog har jeg altid været optaget af det meningsskabende, potentiale – og ressourceorienterede i menneskets psyke. Mit afsæt er, at mennesket aktivt bidrager til udviklingen af sig selv, indenfor de udviklingsbetingelser de er underlagt. Jeg er både fagligt og personligt drevet af at understøtte og vitalisere lige nøjagtig de livsområder, som udvikler de færdigheder, der giver oplevelsen af at være livsduelig – aktør i eget liv.

Metodisk henter jeg inspiration fra mange forskellige psykologiske retninger og anvender det som giver bedst mening i forhold til person/gruppe og problemstilling. Aktuelt er jeg optaget af den mentaliseringsbaserede terapi. Derudover er mit teoretiske afsæt psykodynamisk; herunder de tilknytningsteoretiske perspektiver samt den systemiske narrative tænkning.

Hertil kommer anvendt positiv psykologi, som er et supplement til diagnosekulturen. Positiv psykologi handler IKKE om, at du blot skal lære at tænke positivt og så går det nok. Positiv psykologi har fokus på trivselsfremmende faktorer, som er involveret og medbestemmende for, at man har det godt og fungerer godt. Positiv psykologi kan således bruges til at fremme livskvalitet og præstationer i uddannelse, arbejdsliv og alle andre aspekter af livet – på etisk forsvarlig vis. 
Med sit særlige fokus på det velfungerende og det forebyggende supplerer positiv psykologi den del af psykologien, der retter sig mere mod det dysfungerende og behandlende.

Jeg samarbejder tæt med Børne- familieterapeutisk klinik v. aut. psykolog, Carina Bang, bl.a. ved udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser samt forældrekompetence undersøgelser.

Bogudgivelser

Glædens pædagogik af Anne Linder og Stina Breinhild Mortensen, 2006 (Dafolo).

Under udarbejdelse:
ICDP og mentalisering – Relationsbaseret behandlingsarbejde af Anne Linder og Stina Nani, 2019

Psykolog Vordingborg

Aut. Psykolog Stina Nani

Telefon 71 79 44 22

Psykolog@stinanani.dk

Frederiks alle 136 st.
8000 Åhus C

CVR-nr. 40265732