Priser


Individuelle samtaler/terapi
Private selvbetalere: 1200 kr. pr. session 

Undersøgelser
Børnepsykologiske undersøgelser udarbejdes indenfor 2-4 måneder. Prisen for undersøgelserne aftales på forhånd og afhænger af antallet af personer der skal undersøges. Prisen er desuden fast og inkl. kørsel, observationer og møder.

Individuel- og gruppesupervision samt ledelsessupervision
Tid, sted og pris aftales på forhånd.

Undervisning
Priser for pædagogiske dage, workshops, kurser og undervisning aftales individuelt da det afhænger af antal deltager, form m.m.

Kørsel er generelt halv timepris plus transportudgifter iht. statens gældende takster.

Tilskud
Jeg har ikke overenskomst med sygeforsikringen, men der er ofte mulighed for at opnå tilskud/gratis psykologbistand gennem sundhedsforsikring, arbejdsplads, kommune, fagforening eller Sygesikring Danmark.

Afbud og udeblivelser
Bliver du forhindret i at møde op til din aftalte tid, så husk at melde afbud via telefon senest dagen før inden klokken 12.00. Ved udeblivelse eller for sent afbud faktureres fuldt honorar. Der afregnes efter hver session pr. mobilepay eller fakturering- bankoverførsel.

Tavshedspligt
Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt Psykologloven, hvilket betyder, at jeg har tavshedspligt og er underlagt de fælles nordiske etiske regler. Tavshedspligten omfatter alle de forhold, som psykologen erfarer under udøvelsen af sit erhverv. Klienten er således sikret fuld diskretion.