Undersøgelser


Jeg har mange års erfaring med behandlingsarbejde, undersøgelser og evidensbaserede metoder med henblik på at understøtte anbringelsestruede familiers udvikling, læring, sundhed og trivsel.  Min teoretiske baggrund er således bredt funderet i et solidt og omfattende kendskab til familiedynamik, udviklingspsykologi, tilknytningsteori, psykopatologi, systemisk- og narrativ teori samt positiv psykologi.

Undersøgelser udarbejdes i samarbejde med autoriseret psykolog Carina Bang (BFT-klinikken) med henblik på at sikre validiteten af sager med kompleks indgribende karakter.

Børnepsykologiske undersøgelser udarbejdes indenfor 2-4 måneder. Prisen for undersøgelserne aftales på forhånd og er afhængig af antallet af personer der skal undersøges. Prisen er desuden fast og inkl. kørsel, observationer og møder.

Børnepsykologisk undersøgelse
En børnepsykologisk undersøgelse omfatter en vurdering af barnets eller den unges generelle kognitive færdigheder og en vurdering af socialt funktionsniveau, samt følelsesmæssig tilstand og trivsel og kan også omfatte en vurdering af tilknytningsstil. Børnepsykologiske undersøgelser kan foretages på børn i alle aldre.

Psykologer Vordingborg undersøgelser
Psykologer Carina Bang og Stina Nani

Aut. Psykolog Stina Nani

Telefon 71 79 44 22

Psykolog@stinanani.dk

Færgegårdsvej 15, bygning 10, 
4760 Vordingborg

CVR-nr. 40265732

Luk menu