Undersøgelser


Jeg har mange års erfaring med behandlingsarbejde, undersøgelser og evidensbaserede metoder med henblik på at understøtte anbringelsestruede familiers udvikling, læring, sundhed og trivsel. Jeg er specialist i mentaliseringsbaseret terapi og narrativ psykoterapi. Min teoretiske baggrund er derudover bredt funderet i et solidt og omfattende kendskab til familiedynamik, udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumer og psykopatologi, systemisk teori samt positiv psykologi.

Undersøgelser udarbejdes i samarbejde med autoriseret psykolog Carina Bang (BFT-klinikken) med henblik på at sikre effektivitet, validitet og uhildethed i sager med kompleks indgribende karakter.

Børnepsykologiske undersøgelser udarbejdes indenfor 2-4 måneder. Prisen for undersøgelserne aftales på forhånd og er afhængig af antallet af personer der skal undersøges. Prisen er desuden fast og inkl. kørsel, observationer og møder.

Børnepsykologisk undersøgelse
En børnepsykologisk undersøgelse omfatter en vurdering af barnets eller den unges generelle kognitive færdigheder og en vurdering af socialt funktionsniveau, samt følelsesmæssig tilstand og trivsel og kan også omfatte en vurdering af tilknytningsstil. Børnepsykologiske undersøgelser kan foretages på børn fra 6 år-

Psykologer Vordingborg undersøgelser
Psykologer Carina Bang og Stina Nani