Psykolog Vordingborg

Undervisning

Jeg tilbyder undervisning i form af oplæg, pædagogiske dage, workshops samt efteruddannelse af pædagogisk personale indenfor behandlingsområdet.
Jeg underviser indenfor følgende områder, eventuelt i kombination med hinanden.

ICDP og mentalisering – relationsbaseret behandlingsarbejde
Jeg udbyder i samarbejde med Dansk Center for ICDP et særligt ICDP-forløb som er målrettet behandlere der arbejder med udsatte målgrupper. Læs mere her…

ICDP er et teori- og evidensbaseret sensitiveringsprogram, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Sensitiveringsprogrammet er opbygget omkring 3 dialogformer inddelt i 8 samspilstemaer. Disse udgør grundelementerne i den gode interaktion. 

Den ICDP certificerede efteruddannelse af behandlere har fokus på udvikling af den professionelle relationskompetence med det formål at understøtte:

  • Udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspilssituationer
  • Udvidet teoretisk forståelse af det mentaliseringsbaserede, tilknytningsteoretiske, relations- og ressourceorienterede arbejde
  • Udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til samspillet med børn, unge og behandlere

Tilknytningsteori og traumer
Tilknytningsteorien beskæftiger sig med den tidlige relationsdannelse til de primære omsorgspersoner. Kvaliteten af tilknytningen har stor betydning for senere trivsel og psykisk lidelse. Det er relevant at kende de forskellige tilknytningsmønstre og ikke mindst de behandlingsmæssige tilgange, hvis man arbejder med børn og unge som har tilknytningsforstyrrelser. Tilknytningsmønstre refererer til forskelle i kvalitet og børn knytter sig til deres gennemgående omsorgspersoner – også de knap så omsorgsfulde. De forskellige tilknytningsmønstre viser sig i voksenlivet i nære relationer. Det kan være nødvendigt at arbejde med disse med henblik på at opnå et tilfredsstillende rigt samspil i nære relationer til andre mennesker.

Mentaliseringsteori
Mentalisering er et begreb, som beskriver vores evne til at fortolke og forstå egne og andres handlinger som meningsfulde ytringer af vores indre liv, dvs. vores behov, følelser, fornuft, tanker og intensioner. Mentaliseringsevnen hjælper os til at forstå misforståelser og se sig selv udefra og den anden indefra på samme tid. Mentaliseringsevnen er afgørende for at kunne indgå i sociale relationer med andre mennesker. Tidlige omsorgssvigt påvirker tilknytningsrelationen og dermed evnen til mentalisering. Den mentaliseringsbaserede terapi er udviklet af Fonagy-gruppen og målretter sig behandling af borderlinepersonlighedsforstyrrelse, men er sidenhen også anvendt til en lang række andre personlighedsforstyrrelser; herunder ængstelig evasiv og antisocial personlighedsforstyrrelser.

Mentalisering udvikles i tilknytningskontekst og er associeret med tilknytningsmønstre. Tilknytningsmønstrene skaber forskellige mentaliseringsprofiler. Når man f.eks. arbejder med udsatte børn, unge og familier der udviser stærke følelser, er man i risiko for at blive “smittet” af mentaliseringssvigt og intense følelser. Arbejdet for den professionelle bliver at fungere som en slags termostat, der indstiller den ønskede følelsesmæssige temperatur og viser, at følelsesmæssige tilstande kan reguleres gennem refleksion.

Positiv psykologi
Indenfor positiv psykologi bruges begreberne trivsel, selvværd og optimisme ofte i sammenhæng med mere overordnede begreber som subjektivt velvære, lykke, flow og glæde. Positiv psykologi arbejder bl.a. andet med menneskets karakterstyrker. Karakterstyrkerne er diagnosesystemets modpendant og består af 24 styrker der går igen på tværs af kulturer og lande i hele verdenen. Du har alle styrkerne i en eller anden grad, men det er interessant at fokusere på de 5 mest fremtrædende styrker – dine topstyrker. Kort fortalt er vores styrker det, der styrker os. Styrkerne kommer til udtryk i tanker, følelser og handlinger. Styrker adskiller sig fra talenter, evner, færdigheder, kompetencer og ressourcer ved at man kan anvende styrken bredt i mange forskellige situationer og kontekst. Karakterstyrker går på tværs, og kan bruges på arbejde, fritid, skole og hjem.

Der er forskningsmæssigt belæg og en dokumenteret effekt af at arbejde med styrker, gør os gladere, mere tilfredse og skaber positiv energi.

Når vi bruger vores topstyrker oplever vi større engagement, præsterer bedre og når vores mål mere effektivt. Styrkerne bidrager til et godt liv, når vi bruger dem bevidst og målrettet

Du kan tage en gratis styrketest under fanen “Styrketest”.

"Hvis man ikke gør noget aktivt for at få det godt, så får man det dårligt. De fleste ved godt, at det forholder sig sådan, når vi taler om motion, men pointen her er, at det også gælder personlig udvikling og stort set alle andre områder."
Hans Henrik Knoop
Lekter med særlige kompetencer, Aarhus Universitet