Supervision

 

Jeg tilbyder supervision til individuelle og tværfaglige grupper af pædagogisk frontpersonale, herunder 

 • Familieplejekonsulenter
 • Familiebehandlere
 • Plejefamilier
 • Sagsbehandlere
 • Sundhedsplejersker
 • Pædagogisk personale på døgninstitutioner og opholdssteder
 • Krisecentre
 • Daginstitutionspersonale
 • etc.

Derudover tilbyder jeg ledelsessupervision.

Supervision af pædagogisk frontpersonale
Supervision betyder direkte oversat “et (super) godt overblik”. Supervisionen sigter altid på at skabe refleksive oaser med henblik på at udvide den enkeltes tanke- følelses- og handlerepertoire. Ved at facilitere en udforskende og lærende tilgang til egne problemstillinger, bliver det muligt at få øje på nye løsninger og veje. Målet er således altid udvikling af de professionelle og personlige kompetencer i arbejdsrollen.

Ledelsessupervision
Som leder kan man have mange  grunde til at vælge ledelses supervision, men sandsynligvis kan du genkende nogle af følgende ønsker:

 • Du ønsker en bedre forståelse af dig selv i rollen som leder og udforske spændingsfeltet mellem dig som person, din ledelsesrolle og organisationens værdier og kultur.
 • Du ønsker en ultra refleksiv dialog omkring basale normer som nærvær, autenticitet, medmenneskelighed, retfærdighed m.m. Normer som tilhører alle, men som er helt afgørende for evnen til at forstå, hvorfor du gør det, du gør.
 • Du har specifikke og aktuelle udfordringer i din professionelle rolle. F.eks. samarbejdsmæssige temaer, som du ønsker inspiration til at håndtere.
 • Du ønsker at arbejde med bevidstgørelse af dine automatiske reaktioner og de følelser, som er forbundet til reaktionerne.

Ledelsessupervision henvender sig til ledere på alle niveauer. Du arbejder med følsomme forandringsprocesser, hvor du med fordel kan bruge en neutral sparringpartner. De fleste ledere kender til perioder, hvor opgavemængden og drift reducerer dagligdagen til kaoshåndtering. Ledelsessupervision er en investering med fokus på at sikre balancen mellem virksomhedens kerneopgaver og egen arbejdsglæde samt medarbejdernes engagement, trivsel og effektivitet.

Jo mindre tid du synes du har til supervision, jo større behov har du ofte for det.

Supervision